Lørdag d 14 Marts og Lørdag d. 27 Marts: Geddetur i Byskov Moser.
VI kan fiske hele dagen,og det vil være en god ide ,at sprede fiskeriet over hele dagen,idet der ikke er så mange pladserat stå på.Der er Gedde og Aborre i moserne, som ikke ellers bliver befisket, ligesom at der er et rigt fugleliv.Det koster 100kr. pr.tur og det er et samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Tilmelding til Jens Tudvad på SMS 26 84 43 58 eller på Mail: jenstudvad@gmail.com 
Søndag den 28 Marts: Kysttur.

Fiskeriet foregår som udgangspunkt på Sydsjælland og Møn,men vind og vejr bestemmer stedet.
Turleder er Michael Tange og tilmelding foregår på telf.22 33 19 79 eller på mail: fiskertange@gmail.com 
Turen foregår i samarbejde imellem Storstrømmen og LFN1920. Turen er gratis,men huskbensinpenge,hvis du kører med andre.
Lørdag den 1.Maj : Geddepræmiere på Maribo Sø.

Vi mødes kl. 8.00 ved havnen, Maribo Sø og fisker i 1. omgang til kl. 12.00 , hvor grillen er klar på Hestø. Medbring selv pølser mv. som du kan spise. Til jer som har båd med: Der er slæbested ved Campingpladsen.
Samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Turleder er Knud Stangegaard. Tilmelding på telf.40 86 19 24 Eller på mail knudstangegaard@gmail.com
8.og 9. Maj: Pigvarretur.

Vi tager en tur til Albuen,hvor vi skal overnatte i hytter på Albuen Camping, og så kan vi håbe på Pigvarre.Prisen er 150 kr. til hytte. Dertil kommer transport og forplejning. Afgang fra klubhuset på Masnedø kl.8.00 eller efter aftale med turlederen, som er Morten Raahauge telf. 72 68 68 90. Tilmelding senest den 3.April. Samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Skriv en tekst her
Lørdag den 15.Maj :  Kysttur.

Fiskeriet foregår som udgangspunkt på Sydsjælland og Møn, men vind og vejr bestemmer stedet.
Turleder er Michael Tange og tilmelding kan ske på telf.22 33 19 79 eller på mail: fiskertange@gmail.com
Samarbejde mellem storstrømmen og LNF1920. Gratis men husk benzinpenge hvis du kører med andre.
Søndag den 6. Juni : Havtur.

VI sejler med M/S Hanne kl.7.00 fra Onsevig med Erik Johansen som skipper.Hvis der er torsk går vi også efter dem, men ellers bliver det nok mest fladfisk. PRISEN er 350 kr. + kørsel + børsteorm. Turleder er Jens Tudvad og tilmelding kan ske på telf.26 84 43 58 eller på mail : jenstudvad@gmail.com Tilmelding senest en uge før. Samarbejde  mellem Storstrømmen og LNF1920.
Tirsdag den 8.Juni : Kysttur
Fiskeriet foregår ved klubhuset på Masnedø efter havørreder fra kl. 18.00  Derefter grill. Medbring selv mad. Tilmeldin til Turleder Søren ( telf. 22 12 34 40 ) og Tommy ( telf. 61 74 08 23 )
Tirsdag den 6.Juli og den 13.Juli : Multer.
Den 6. Juli mødes vi i klubhuset på Masnedø kl.19 ,hvor vi vil gennemgå grej, teknik mv. som vi så afprøver i praksis den 13. Juli. Turleder er Søren ( telf. 22 12 23 40). Samarbejde imellem Størstrømmen og LNF1920.
Fredag den 16.Juli : Makreltur.

Vi prøver at få makrellerne i tale ved Broen i Guldborg. Fiskeri fra kl. 16. til vandet vender ca. kl. 18. Turleder er Per Rasmussen  tilmelding på telf. 40 17 23 09.
 
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net