27 Februar : Mosetur til Byskov moser efter gedder.
VI indleder sæsonen med en tur til Byskov moser, hvor der forhåbentlig er til at fiske gedder (is) pris 100 kr. Turleder er Jens Tudvad og tilmelding lan foregå på  mail jenstudvad@gmail.com eller sms 26 84 43 58.
5 Marts, eftermiddag : Havørredfiskeri, vind og vejr bestemmer stedet.Turleder er Mikael Tange og tilmelding kan ske på mail fiskertange@gmail.com eller på sms 22 33 19 79.
Den 12 Marts: Mosetur til Byskov mose.
     Gedderne har fået forlænget fredningstiden fra den 15. Marts til den 1. Maj. Så vi kan lige nå at prøve lykken en gang til inden fredning, 
Prisen er igen 100 kr. og tilmelding til turleder Jens Tudvad på mail jenstudvad@gmail.com eller på sms 26 84 43 58.
2. April:   Havørredtur.
   Kysttur efter havørred, vind og vejr bestemmer.. Turen starter fra klubhuset Fortvej 8 på Masnedø.
Vi mødes kl 13 og aftaler hvor vi tager hen. Tilmelding til Morten på telf. 23 39 70 45.
23 April. Pighvarrer ved Falsters østkyst.

Det må være muligt, så gem en hornfisk til agn,hvis de er dukket op.Gratis tur, dog betaling for evt.transport. Turleder Jens Tudvad, på mail jenstudvsd@gmail.com eller på sms 26 84 43 58
Den 1 Maj: Geddepræmiere på Maribo sø.
 Så prøver vi gedderne på søen.Ved middagstid søger vi til Hestø, hvor grillen bliver tændt. Tag selv mad til grillen og drikkevarer med.
Turleder er Per Rasmussen nærmere oplysning og tilmelding sker på mail: bakkeboelle@gmail.com eller på telf. 40 17 23 09.
7.- 8. Maj: Pighvarre ved Ulfshale.

Vi prøver igen denne gang ved Ulfshale, og håber de er der. Der bliver muligvis mulighed for overnatning 
Morten Raahauge er turleder,
nærmere oplysning og tilmelding sker på mail.morten.raahauge@gmail.com eller på telf 23 39 70 45
4. juni: Sorøsøerne.
Sorøsø eller Tuelsø efter gedder, Aborre og sandart. Nærmere pogram er ikke fastlagt, i hører nærmere.
Turleder er Jens Tudvad og tilmelding kan foregå på mail  jenstudvad@gmail.com eller på sms 26 84 43 58.
12. juni:  Langelandsbæltet efter fladfisk.
Vi ser om de flade har fået lidt huld. Afgang fra Onsevig med M/S Hanne kl. 8.00 til kl. 15.00  Pris stadig kun 325 kr.+ 60 kr. pr bakke børsteorm, der kan købes ombord.   TAG LIGE PENGE MED.  Tilmelding senest en uge før til turleder Jens Tudvad på mail  jenstudvad@gmail.com eller sms på telf. 26 84 43 58.
 
5 August;  Makreltur på Øresund.
 Vi prøver igen en decideret tur efter makreller på Øresund, hvor vi sejler med Arresø fra Helsingør kl.8.00 til kl.15.00.
Der bliver købt fisk til forfodrintg, så prisen bliver 350 kr.pr.person (billiger for pensionister).Tilmelding til turleder Jens Tudvad, Mail jenstudvad@gmail.com eller på sms på telf. 26 84 43 58
15. - 19. August: Det Gule Rev.

Vi tager til Hanstholm mandag den 15. August, hvor vi indlogerer os på et af rederiets huse. Tirsdag den 16. tager vi ud på revet med Mølboen, onsdag den 15. prøver vi at få fat på en båd, der vil tage os på en tur kystnært, så vi kan prøve lidt fladfiskeri og/eller fiskeri efter makreller. Den 18. tager vi atter på revet, denne gang med Bonito, og fredag morgen er det så tid til hjemturen. Vi skal betale 1900 kr. ialt for de to ture på revet, 800 kr. for de 4 overnatninger. Jeg har ingen pris for onsdagens fiskeri. Dertil omkostninger til transport, filetering og forplejning. Flere informationer og tilmelding hos Jens Tudvad    ALLERSENEST den 1. Maj på mail jenstudvad@gmail.com eller sms 26 84 43 58 kun 4 pladser, men kan udvides. 
16. September: Langelandsbæltet fra Langø.

Vi har 8 pladser på Amigo, der sejler fra langø kl.8.00 til kl. 15.00 efter fladfisk.
Pris 400 kr.+ 65 kr. pr. bakke for børsteorm der skal bestiolles på forhånd.
Tilmelding til turleder som er Jens Tudvad på mail jenstudvad@gmail.com eller sms 26 84 43 58.

Den 16. Oktober:  Langelandsbæltet efter fladfisk. 
Afgang fra Onsevig med M/S Hannekl. 8.00 hjem kl. 15.00. Prisen er stadig 325 kr. + 60 kr. pr. bakke Børsteorm, der kan købes ombord.    Tag lige penge med.    Tilmelding kan ske senest en uge før, til Jens Tudvad på telf.26 84 43 58  elle på mail. jenstudvad@gmail.com
Den 11. November : Sildetur på Øresund.
Husk kun 1 torsk pr. mand. Vi prøver sildene med Elida Rederiet, hvor vi har 8 pladser ( først til mølle). Sejlads fra Helsingør kl.8.00 til kl. 15.00. tilmelding senest 7 dage før til Jens tudvad på telf. 26 84 43 58 eller på Mail jenstudvad@gmail.com hvor du også kan få prisen oplyst.
Den 20. November: Langelandsbæltet efter fladfisk.
Afgang fra Onsevig med M/S Hanne kl.8.00 og hjemkomst kl.15.00. Prisen er stadig 325 kr.+ 60 kr. pr. bakke BØRSTEORM , DER KAN KØBES OMBORD,   TAG LIGE PENGE MED   Tilmelding til Jens Tudvad på telf. 26 84 43 58 eller på Mail jenstudvad@gmail.com
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net