En dag i første weekwnd af Marts og en dag i 2 weekend . Mosetur til Byskov Moser. Præcise datoer afventer forhandlinger med jægerne der har jagten på området. Dato vil komme senere, turleder er Jens Tudvad telf.26 84 43 58. og prisen er 100 kr.
Den 13 til 16 April 2023. Tur til Blekinge Skægård efter Gedder og Havørred.Alle oplysninger er sendt på mail til samtlige medlemmer ellers kan de fås hos  Per Rasmussen som er turleder telf. 40 17 23 09.
Den 22. April.  Havørredtur. Turleder er  Morten Raahauge telf. 61 54 62 23.
Geddepræmiere den 1 Maj.
Den traditionelle dag på MariboSø med fiskeri og grill. Per Rasmussen er turleder. Telf 40 17 23 09.
Pighvarretur til Ulfshale den 10. Juni.
Turleder er Morten Raahauge telf 61 54 62 23.
Afslutning på sæsonen er i Nørrevedby Grusgrav Med grill og fiskeri den 20. Juni, med fiskeri efter Karper, Aborrer og muligvis Gedder.
Det Gule REV.
 der planlægges en tur til Det Gule Rev en gang i August  Nærmere oplysninger hos turleder Jens Tudvad  telf. 26 84 43 58.
 
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net