Overblik

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen er en fiskeklub tilhørende i Vordingborg på sydsjælland.

 

 

 

 

Foreningens mission:

  • At skabe mulighed for socialt samværd i forbindelse med spændende lystfiskeri.

Foreningens vision:

  • At alle lystfiskeriinterresserede i lokalområdet skal være medlemmer af foreningen for derved at forbedre lystfiskeroplevelsen for alle.

Foreningens værdier:

  • Vi står for at alle lystfiskere skal have mulighed for socialt samværd.
  • At vi for mulighed for bedre fiskeri når vi står sammen.
  • At give vores medlemmer mulighed for at deltage i alle slags fisketure.
Medlemmer

Medlemstallet var i afslutningen af 2021 i alt 61 betalende medlemmer.

 

Der er nogle af de nye medlemmer der har været aktive ved vores arangementer og det er rigtigt godt.

 

 

Kender du en person der er interresseret i lystfiskeri og bor i regionen, så forsøg at hverve vedkommende. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre muligheder har vi for at skabe og afholde succesfulde fisketure i klubregi.

Miljøarbejde

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen arbejder også med lokalområdets vandmiljø. Dette kommer til udtryk ved at foreningen har en person siddende i vandplejeudvalget(Tommy Clausen) der laver et stort stykke arbejde ved at gå langs regionens vandløb og tælle de gydegruber og ørreder som findes i disse.

Ligeledes havde foreningen i 2009 et par medlemmer på et vandløbsrestaureringskursus holdt af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Disse tiltag er selvfølgelig ikke nok, men de er med til at bevæge os i den rigtige retning.

Målet i den sidste ende er selvfølgelig at alle regionens vandløb skal være passable og med mulighed for at ørreden kan gyde.

Ligeledes skal regionens søer og havmiljø også kontrolleres og søgt forbedret.

Ungdomsafdeling

Sporstfiskerforeningen Storstrømmen vil i samarbejde med Vordingborg ungdomsskole forsøge at starte en ungdomsafdeling, således at vi kan få tiltrukket nogle juniore til foreningen der kan være med til at formindske vores medlemmers gennemsnitsalder.

Så snart vi får nogle aktive juniore vil foreningen opgradere vores ungdomsarbjde med specielle fisketure og aktiviteter.

 
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net