Ta´ med ud og fisk!

Meld dig til den næste klubtur allerede idag.

Kontakt den pågældende turleder, turene finder du her:

Næste fisketur
Lørdag d. 2. april kl. 07,00 fra Onsevig.

Læs mere her:

 Vi går efter torsk .  Tlf.: 51 20 92 58

Er du ikke medlem endnu?

Så bliv det allerede idag ved at følge linket her.

Fangstrapport

Når du fanger en fisk, skal du veje, evt. måle og fotografere den. Dernæst skal du sende vægt, evt. længde, fotografi samt en kort beskrivelse af hvem/hvad/hvor og med hvad til : Roy Jørgensen sydfuge@gmail.com

Herefter vil din fangst blive placeret i galleriet samt evt. andre passende kategorier.

(Bemærk at indrapporteringen af fangster er obligatorisk for at holde liv i klubben/hjemmesiden.)

 
Topbar
Sildeturen d. 28.9.14
Sildeturen med Store Teisten fra Rungsted blev en succes.
Der blev fanget mange sild med en god størrelse, flere mørksej, nogle makreller af en anselig størrelse, samt et par torsk. Det er oplyst at flere skulle have fået hold i ryggen af at slæbe fangsten i land. Vejret var overskyet med indlagte solstrejf og kun lidt søgang.
Stemningen var høj på denne oplevelsesrige tur og man var enige om at den skal gentages i 2015, så Teisten er booket. Sæt x i kalenderen og meld dig til denne billige og givtige tur.
24-09-2014
Klubben på facebook
Pr. 19/9-2014 er Sportsfiskerforeningens Storstrømmen at finde på facebook. 
08-01-14
Nyt strømnyt
Så er det seneste nummer af strømnyt kommet på hjemmesiden og kan ses her:

Oversigt over året klubaftener og fisketure kan ses her:
26-08-2013
Nyt strømnyt og et farvel til Stubysøen.
Nu er det seneste nummer af foreningens klubblad "Strømnyt" nu klar til læsning her på siden, deri findes et uddrag af årets fiskeri og en gennemgang af foreningens generalforsamling.

I år må vi desværre også sige forvel til det eneste fiskevand vores forening havde fiskeretten over, nemlig Stubysøen i Stuby nord for Vordingborg.

Stubysøen har været en fast bestanddel af klubben i mange år og den har leveret mange flotte fisk igennem tiderne. 
Søen har en naturlig bestand af skaller, karusser, gedder, ål og i løbet af årene er der blevet sat aborrer, regnbueørreder og forskellige karpe arter ud i søen.

Søen har igennem mange år fungeret som put-and-take sø og har været drevet af foreningnens frivillige medlemmer der har lagt et meget stort arbejde omkring søen.

I de senere år har manglende frivillig opbakning, algeopblomstringer og til sidst et for højt niveau af kviksølv i søens fisk betydet at klubben har valgt at opsige vores aftale med Vordingborg kommune.

Dette betyder at fiskeriet indtilvidere er frit som i alle andre offentlige søer og der kan stadig fanges mange små skaller og gedder i søen, det skal dog bemærkes at folk frarådes fra at spise søens fisk pga. kviksølvinholdet.


09-05-13
Hornfisk, Hornfisk, Hornfisk

Så er hornfiskene også kommet til Vordingborg og i disse dage er sydhavnen fyldt med lystfiskere der alle prøver at få en hornfisk eller to med hjem til grillen.

Hornfisken er en taknemmelig fisk at fiske efter da den både er talrig, sulten og ofte meget lidt kræsen. 
Hornfisk kan fanges på mange måder, f.eks på slanke blink eller på sildestykker og rejer fisket under et bobleflåd.

Hvis du har lyst til at lære at fiske er dette den helt rigtige tid til at prøve de første kast.

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen vil gerne hjælpe dig igang og vi vil stå til rådighed søndag d. 19 maj 2013 hvor Danmarks Sportsfiskerforbun afholder den landsdækkende "Lystfiskeriets dag".

Vi vil være at finde ved Kulturarkaden på Vordingborg sydhavn hvor vi vil slå en stand op det meste af dagen. Her kan der høres mere om klubben og vi vil ligeledes også kunne assistere med selve fiskeriet.

Fiskegrej vil kunne lånes i begrænset omfang.
  
Læs mere her:

24-04-13
Fangster og ture.

Onsdag d. 17/4 var der klubaften i foreningen og her tog de seks fremmødte ud til kysten ved Oreby skov for at fiske efter havørreder.
Dette viste sig at være en god idé for Elo Dahl Mortensen fangede efter kort tids fiskeri en lille havørred på 44cm og 0,764kg.
Se et størrere billede og læs Elos beretnningom turen her:

Lørdag d. 20/4 var der kun to deltagere til den planlagte kysttur, Christian og klubbens formand Ejler. De to kørte ud til endnu engeng til kysten ved Ore men denne gang var vandet meget grumset, så det blev ikke til flere fisk i denne omgang. 

08-04-2013
Geddetur

Årets tur til Maglemosen i Mern er igen på programmet, denne gang forsøger vi at komme afsted lørdag d.4/5-13.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vordingborg banegård kl. 08:00 og fisker ca. til kl. 16:00.
Pris for deltagelse er 50kr der bl.a. går til en en præmie til fangeren af den største gedde.
Tilmelding til formand Ejler Hansen på tlf. 51 20 92 58.

Det skal nævnes at pokalerne for både årets gedde- og aborrepokaltur stadig er i spil og kan vindes på turen til Maribo søndersø 1. Maj. Læs mere om reglerne her:
  
 

22-03-2013
Geddepokaltur aflyst

Geddepokalturen d. 23/3 er blevet aflyst på grund af is.

Vi vil forsøge at afholde turen senrere på året.
 

10-03-2013
Aborrepokaltur aflyst

Aborrepokalturen d. 16/3 er blevet aflyst grundet manglende tilmeldinger.

Ved Aborreturen d. 9/3 var der i alt 5 tilmeldte selvom kun 4 personer i Form af Ejler, Svend-Erik, Elo og Christian mødte op på dagen.
Selve fiskeriet foregik på en privat strækning af Fuglebækken og vejret må beskrives som særdeles koldt og blæsende.
Det var åbenart stadig for tidligt på sæsonen for det virkede ikke til at aborrene havde trukket op i åen endnu så det blev ikke til nogen fisk i denne omgang, dog havde Elo en enkelt gedde efter sin agn og Christian så en ugle så helt dødt var der alligevel ikke.
 

27-02-2013
Aborretur

Nu kan billeder fra generalforsamlingen og de sidste billeder fra 2012 ses i galleriet.

Bemærk den nyligt planlagte aborretur d. 9/3. årets første klubtur går til en sydsjællandsk å hvor der normalt ikke bliver fisket, så det bliver spændende at se hvad dette nye vand kan byde på. Tilmelding til turleder Ejler Hansen på tlf.  51 20 92 58.

27-12-13
Opdatering

Hermed en længe ventet opdatering af foreningens hjemmeside.

Der er kommet et par fine fisk i Galleriet, klubturene og klubaftenerne for 2013 er nu at finde her på siden og den nyeste udgave af Strømnyt er at finde her.

Yderligere skal klubbens generalforsamling fremhæves, den vil foregå onsdag d. 06/02-13 kl. 19:00 i vores lokaler i kælderen under Vordingborg ungdomsskole.

Tilmelding til Formand Ejler Hansen senest  23. Januar på tlf. 51209258

Alle pokaler skal ligeledes afleveres til Ejler inden d. 1. Januar

29-08-12
Strømnyt

Nu kom det nyeste nummer af Strømnyt, foreningens klubblad, endelig ud på hjemmesiden.

Bladet er lavet af vores formand Ejler Hansen og kan læses her:

I denne omgang indeholder bladet blandt andet artikler og billeder om Geddepokalturen til Maglemosen og en artikel om udsætning af ørredsmolt i de sydsjællandske åer.

LIgeledes er turprogrammet for efteråret 2012 også kommet på nettet og kan ses her:

Især skal fladfisketuren d. 10/11-12 nævnes for disse ture plejer altid at give godt med fangst og alle kan være med.

Yderligere skal klubaftenen d. 31/9-12 fremhæves. Denne dag kommer forbundsinstruktør, lokalredaktør og fluefisker extrordinaire Nikolaj Martins og fortæller om sin fisketur til Baja, Mexico.

Billeder fra denne tur kan findes i galleriet og foredraget vil være spændende for alle lystfiskerinteresserede.

13/8-12
Sommerfiskeri

Den danske højsommer betyder normalt at mange fiskearter bliver svære at få i tale i dagtimerne men det kan lade sig gøre som Nikolaj Martins i år har bevist, ved både at have held med regnbueørrederne og med multerne.

Se mere under galleriet her:

Ejler Hansen har overtaget tjansen som turleder på fladfisketuren d. 22/9 og kan træffes på email: ejlerhansen@privat.dk

24-05-2012
Torsketur aflyst

Foreningen har måtte melde fra torsketuren med M.s. Hanne fra Onsevig d. 17/6-12 da der ikke har været en eneste tilmelding.

Hvis nogle alligevel skulle være interesserede så kan skipper kontaktes på tlf: 3054 2146

16-05-2012
Gedder, Karper og lystfiskeriets dag

Her i Maj har foreningen været på Maribo sø efter de sultne forårsgedder og det har resulteret i mange flotte fisk op til 8,5kg. Flere billeder kan findes i galleriet og ligeledes kan et filmklip ses her

I Stuby søen har klubben forsøgt at fange fisk som kommunen kan undersøge for tungmetaller osv. og det har derved vist sig at der stadig er en bestand af karper derude da der blev fanget flere fisk omkring kiloet.
 
13/5 blev der afholdt lystfiskeriets dag på Vordingborg sydhavn og selvom at hornfiskene ikke var i hugget, så blev der ved den opstillede stand ivrigt fortalt om klubben og lystfiskerifiskeri generelt. Ligeledes fik flere personer dagen ignnem mulighed for at prøve lystfiskeriet.

Der skal herfra lyde tak til alle de fremmødte fra Sportsfiskerforeningen Storstrømmen.

1/5-12
OBS klubaften flyttet.

Klubaften onsdag d. 2/5-12 vil nu blive afholdt i Stubysøen hvor vi vil forsøge at fange nogle gedder.

29/4-12
Lystfiskeriets dag 13/5-12

Søndag d. 13 Maj er det lystfiskeriets dag. Foreningen vil denne dag være at finde på Vordingborg sydhavn ved kulturarkaden.

Her vil foreningens medlemmer være klar tiol at udlåne fiskegrej til alle der måtte have lyst til at prøve at fiske efter hornfisk.

Ligeledes vil der kaffe og kage og mlighed for en ægte lystfiskerhistorie.

Husk det lovpligtige statslige fisketegn som kan findes her: det koster 40kr for en enkelt dag men det er godt givet ud for en hobby der måske kan vare resten af livet.

28/4-12
Fiskeri i Skjern og Mern

Nu er billederne fra Geddepokalturen til Maglemosen i Mern nu at finde i galleriet. Det var en meget stormfuld dag med både kraftig regn og kraftig blæst. Fangsterne også meget små men Preben fik tidligt på dagen en flot gedde på 4,4kg som dermed reddede ham geddepokalen.
 
Lakseturen til Skjern d. 20-22/4 var ligeles også præget af små fangster, den eneste fisk der kom på land i læbet af hele weekenden var en laks på 25cm fanget af Christian Holmstrøm. Alt i alt var det en god tur og med mulighed for laks på 20kg i hver eneste kast, må fiskeriet siges at være særdeles spændende.

19/4-12
Gode fangster og aflyste ture

Torsketuren d. 15/4-12 måtte desvære aflyses da der ikke havde været en eneste tilmelding.

Derimod er der dog blevet fanget flere flotte fisk i dette forår hvor Nikolaj Martins flotte Havørred på 4,1kg specielt skal fremhæves.

Per rasmussen har haft et godt fiskeri efter aborre i Naksov inderfjor med største fsk på 1,124kg.

Til sidst har Nikolaj og Arne Martins haft et rigtigt udbytterigt fiskeri efter torsk med mange flotte fisk op til 3,9kg.

Se alle billederne i Galleriet.

19/3-12
Popps mose og Stege Nord.

Lørdag d. 10/3 var klubben på gedde og aborrepokaltur til Popps mose i ørslev. Fremmødet var godt og vejret startede med at være udemærket.
Senere begyndte det at regne og da der ingen fisk blev fanget valgte flere af deltagerne at tage tidligre hjem.

Derimod har flere af klubbens medlemmer haft succes i Stege Nor hvor især Nikolaj Martins og hans fluestang har haft godt fat i brakvandsgedderne hvilket har resulteret i en flot fisk på 6,6kg.  

26-02-12
Aborrepokaltur

Lørdag d. 25/2 var fire mand fra foreningen taget til Næstved for at fiske efter aborre. Der blev fisket i kanalen, åen og til sidst havnen men lige lidt hjalp det for ved dagens afslutning var der stadig ikke blevet fanget en eneste fisk.

Dermed er har foreningen fået afholdt årets første fisketur og vanen tro er aborrepokalen stadig i spil på de næstkommende ture.
  
I den forbindelse er det vigtigt at bemærke at geddeturen til Jesper Popps mose i Ørslev er rykket til d. 10/3-12.

20-02-2012
Generalforsamling

Den 8. Februar blev der afholdt generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Storstrømmen.
I alt 12 mand mødte op og deltog i gennemgangen af det forgangne år og efterfølgende dialog.

Dernæst blev der uddelt pokaler, bla. til Nikolaj Martins som fik klubmesterskabets vandrerpokal plus medfølgende præmie i form af en filétkniv og en digitalvægt sponsoreret af Go On Aps.

Ligeledes havde både Ahmad el Bayroumi og Søren Hagemann i løbet af 2011 fanget flere flotte fisk der endte med at udløse flere forskellige pokaler, da ingen af de to ovennævnte var til sted den 8. feb. kan pokalerne afhentes hos formanden Ejler Hansen 

23-01-2012
Strømnyt

Så er det nyeste nummer af klubbens medlemsblad Strømnyt på gaden.

Dette nummer indeholder bl.a. et referat fra klubbens tur til Skjern å samt en lystfiskerhistorie fra formandens barndom i det sydsjællandske.

Dette samt de foregående numre af Strømnyt kan læses her:

16-12-11
Laksetur til Skjern å.

Efter turen til Skjern å i efteråret 2011 gentager foreningen nu succesen og planlægger derfor en tur til samme område.

Denne gang ligger turen 20-22 april 2012 hvilket betyder at vi skal fiske efter de første laks der trækker op i åen og de første er altid de største, så vi skal fiske efter laks op til 20kg.

Der tilbydes 7 pladser og disse fordeles efter først til mølle princippet.

Disse weekendture er meget sociale og kan klart anbefales til alle.

Læs mere her:

 

16-12-11
Fangster, juleafslutning og generalforsamling

I løbet af efteråret har Søren Hagemann fanget flere flotte fisk, bla. en regnbueørred på 4,7kg og Ahmad el Bayroumi har fanget flere flotte gedder bl.a. i stege havn. Derudover har Nikolaj Martins været på en fiskerejse til Mexico og fik der flere flotte fangster. Billeder kan ses i galleriet.
  

Klubben havde juleafslutning d. 14/12-11 hvor der blev hygget, raflet om grejpræmier og spist æbleskiver. Næste klubaften er Onsdag d. 11/1-12.
 
Foreningen indkalder til generalforsamling 8/2-12 kl. 19:00 og tilmelding skal ske til Ejler Hansen. I den forbindelse skal alle pokaler ligeledes afleveres til Ejler inden 1/1.12


 

9-10-11
Geddetur og Strømnyt

Søndag 9/10 var fiskeklubben på geddetur til Stege Havn.  Gedderne trækker hvert efterår fra fjorden og tilbage ind i Stege Nor og på vejen skal de ind i den smalle stege havn, hvor der til tider kan være et kanon fiskeri efter de stærke efterårsgedder.

På dagen var det småt med fangster til klubben, men der blev landet en del gedder op til ca. 6kg. af andre fiskere på havnen.

Nyt nummer af klubbens medlemsblad "Strømnyt" kan findes her:

01-10-2011
Laksetur til Skjern å

I weekenden d. 23-25/9 var Sportsfiskerforeningen Storstrømmen på på fisketur til Skjern å.
Turen var planlagt af Nikolaj Martins og målet var de store laks der hvert å trækker op i åen.

Alle  otte mand mødtes fredag kl. 05:00 og kørte derefter til Skjern.
Hver dag fiskede vi i ca. 12 timer og om aftenen stod den på hygge og god mad i vores fællesrum.
   
Vejret var særdeles godt men fiskeriet lod lidt tilbage at ønske. Vi skulle helt frem til søndag morgen før den første fisk kom på land. Christian Holmstrøm fangede turens eneste laks med en flot fisk på 4,6kg som blev fanget på spinner.

En særdeles god tur som bør gentages.


Billeder fra turen kan ses i galleriet. 

05-09-2011
klubaftener, laks og billeder

Nu er det første udkast til efteråret og vinterens klubaftener kommet op på hjemmesiden og kan findes her:

Derudover er der nu kun 18 dage til at Sportsfiskerforeningen storstrømmens udsendte drager til Skjern å for at prøve det gode laksefiskeri.

I den forbindelse kan dette link ses son en lille opvarmning: http://www.vgtv.no/#!id=23021

4 kameraer placeret ved/i en norsk elv og som filmer 24 timer i døgnet. Besøg sitet, det kan være at du er heldig og ser en ægte levende laks.  

Ligeledes er der blevet lagt nye billeder ind i galleriet bl.a. af en håndfanget ål fra Hulemosesøen i Nyråd. 

18-08-2011
Nye tiltag og nye fangster

Vores forening har besluttet at indtræde i Sydsjællands Ørredfond hvor vi vil deltage i arbejdet, med udsætning af ørreder i de sydsjællandse åer.

Et godt initiativ som alle bør støtte op omkring.

Christian Holmstrøm vil indtræde i fondens bestyrelse og derigennem fungere som kontaktperson.

Hvis der er andre der har lyst til at indtræde i fondens bestyrelsen, så har vores forening mulighed for to yderligere pladser.

Læs mere her: http://www.orredfonden.dk/

Til sidst har Daniel Hansen fanget en aborre på 0,625kg. i Nykøbing Falster havn. 

01-08-2011
Ny person i spidsen af klubmesterskabet.

Søren Hagemann Udnytter sommeren til fulde og har nu lagt sig i spidsen af klubmesterskabskonkurrencen.

Dette er gjort ved endnu flere fine fangster, bl.a. en hårdt kæmpende regnbueørred på den rigtige side af 3kg.

Se de flotte fangster her og se stillingen i klubmesterskabet her:

Husk nattur til Møn 6/8-11, jo flere deltagere jo bedre. 

28-07-2011
Aftenfiskeri

Onsdag d. 27/7 afholdte foreningen aftenfiskeri ved stuby søen i stuby. De fremmødte fiskede efter gedder og aborrer og det lykkedes at fange flere mindre gedder.

En af disse blev taget med hjem for at indgå i vordingborg kommunes undersøgelser af vandkvaliteten.

Samtidig var det også muligt for de fremmødte at prøve fiskeriet fra en flydering

Husk aftenfiskeriet på følgende datoer:

Tubæk Å Præstø (ved spejderhytten) onsdag den 10. august 19.00.

Stege havn onsdag den 24. august kl. 19.00.
 

25-07-2011
Sommerferie og fiskeri

I løbet af sommeren er der blevet fanget flere flotte fisk bla. har Søren Hagemann været med familien på ferie rundt i Europa, her fangede han bla. en døbel og en såkaldt "dorate".

Billederne af disse fisk kan alle ses i galleriet.

Ligeledes var en flok fiskere fra vores fiskeklub en dag stået tidligt op for at jagte ørreder på Stevns.
Ørreder var der ikke mange af men istedet fik de et nervepirrende fluefiskeri efter fouragerende rimter på ganske lavt vand.

Dette resulterede i en flot rimte på 1,5kg til Nikolaj Martins og billedet af denne fisk kan også ses i galleriet.

11-07-2011
Aftenfiskeri
Hulmosen Nyråd onsdag den 13. juli kl. 19.00.
 
Stubysøen Stuby onsdag den 27. juli kl. 19.00.
 
Tubæk Å Præstø (ved spejderhytten) onsdag den 10. august 19.00.
 
Stege havn onsdag den 24. august kl. 19.00.

Alle er velkomne da fiskeriet vil være velegnet til børn og uerfarne. 

 
22-06-2011
Kanalcup i Næstved

Fredag d. 1/7-11 afholder fiskeklubben i Næstved, NS48, den årlige kanalcup.

Fiskeriet foregår i Næstved kanal og vil forløbe fra kl 20:00 til 01:00 hvor der vil være indvejning.

Det vil være muligt at fange aborre, brasen, skaller, karper, ål, rimter osv.

Det koster 50 kr. at deltage og der vil være præmier til de største fisk.

Se flere detaljer her:

Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til Christian Holmstrøm på krani_@hotmail.com
 

22-06-2011
Aflyst torsketur

Torsketuren d. 19-06-11 måtte desværre aflyses pga. dårligt vejr.

fiskeklub vordingborg
13-06-2011
Størfangst og torsketur

Mandag d. 13/6-11 var tre af klubbens medlemmer stået tidligt op for at tage til Myrup P&T.

Fiskeriet var dårligt og dagens eneste lyspunkt var da Nikolaj Martins Krogede en flot stør på 3-4kg.
Desværre var den kroget lige uden for munden, så den tæller ikke med i klubmesterskabskonkurrencen.

Se billeder i galleriet og en film af fighten her:

Derudover at det nu blevet besluttet at fisketuren d. 19/6-11 kommer til at være en torsketur. Læs mere her:

05-06-11
Nyheder

Den forlængede weekend 2/6-5/6 var særdeles udbyttesrig for Sportsfiskerforeningen Storstrømmen.

Fredag d. 3/6-11 deltog foreningen i arrangementet "kulturnatten" hvor der blev fisket fra Vordingborg Sydhavn, her fangede Christian Holmstrøm en Regnbueørred på 1,29kg.  Samme dag fangede Nikolaj Martins yderligere en flot gedde på 8,2kg i Stege Nord-

Lørdag d. 4/6-11 fangede Ahmad El Bayroumi og Morten Bjarkov Petersen flere flotte Aborre på 400-500gr på Maribo sø. Ligeledes blev der d. 4/6-11 også fanget en Gedde på 6,4kg i Stehge Havn af Christian Holmstrøm.   


Alle disse fisk kan nu ses i galleriet og ligeledes kan den nye stilling i klubmesterskabet også findes her:

31-03-2011
Lystfiskeriets dag 15. Maj 2011

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen afholder igen i år Lystfiskeriets dag.

Fiskeriet vil igen i år foregå på på Vordingborg sydhavn og vi håber på bedre vejr end sidste år.

Læs meget mere her:

05-05-2011
Aftenfiskeri

Onsdag d. 4/5-11 holdt foreningen klubaften ved vandet. dette foregik på Knudshoved og vi var i alt 8 personer afsted.

Vejret var godt og der blev fisket efter havørreder og hornfisk.

Da det var ved at blive mørkt og de sidste folk tog hjem havde Daniel fanget en hornfisk og Chrstian og Søren havde hver fanget en lille havørred.

Dejlig aften ved vandet.

03-05-2011
Geddepræmiere

Søndag d. 1. Maj var 12 mand fra Sportsfiskerforeningen Storstrømmen på geddetur til Maribo Søndersø. Fiskeriet var godt hele dagen og ved dagens afslutning var der blevet fanget massere af gedder, nogle få aborre og en enkelt fejlkroget suder. 

En super dag med massere af fisk, læs mere her: og se billeder fra dagen kan ses her:

Også en dag der fik lavet om på stillingen i klubmesterskabet, så hvis du har fanget en fisk og har fået den vejet og fotograferet så send din rapport til Christian Holmstrøm på krani_@hotmail.com og få den meldt til. se Stillingen her:

Hornfisk Masnedsund vordingborg fiskeklub
26-04-2011
Aftenfiskeri 2011

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen vil for første gang fortsætte med at holde klubaftener hen over sommeren.

Dette kommer primært til at foregå på Vordingborg sydhavn ved kultur arkaden fra kl. 19:00 hvor vi vil forsøge at fange Hornfisk, fladfisk, havørreder osv.

Alle og enhver er velkomne til at deltage i fiskeriet og foreningens medlemmer vil altid være behjælpelige hvis det skulle være nødvendigt.

Som tidligere nævnt vil alle nye medlemmer, under 18 år, få et komplet fiskesæt med stang og hjul som velkomstgave. 

Læs mere her:

26-04-2011
Strømnyt og fangstrapport

Så er det nyeste nummer af Sportsfiskerforeningen Storstrømmens klubblad "Strømnyt" på gaden og det kan læses her:

Søren Hagemann har i foråret haft et forrygende fiskeri efter havørreder og en af hans fangstrapporter kan findes her:

24-04-2011
Kysttur

Lørdag d. 23/4-11 var fiskeklubben på kysttur efter havørreder.

Turen foregik på Knudshoved odde og vi var fem mand der mødtes kl 07:00 på parkeringspladsen ved Vordingborg banegård.


Vejret og forholdene var glimrende og flere af deltagerne havde kontakt med fisk i løbet af dagen men da turen sluttede var der ikke nogen der havde haft fisk på land. 

28-03-2011
Gedde- og Aborrepokaltur til Maglemosen i Mern

Lørdag dn. 26/3-11 var foreningen på kombineret Gedde- og Aborrepokaltur til Maglemosen i Mern. Vejret var fantastisk hele dagen igennem og det var en fornøjelse at være ude i det gode forårsvejr.

På dagen var der i alt ni fremmødte og der var næsten fisk til samtlige lystfiskere.

Ved dagens afslutning havde Daniel Hansen fanget den største gedde med en flot fisk på 4,4kg og Søren Hagemann havde fanget den største aborre med en fisk på 0,69kg.

Stort tillykke til de to pokalvindere.

Billeder fra turen kan nu ses i galleriet.

Og en dyberegående beskrivelse kan læses her:

Ligeledes kan stillingen i klubmesterskabet ses her:

23-03-2011
Aborrepokalttur

Lørdag den 19/3-2011 var sportsfiskerforeningen Storstrømmen på aborrepokaltur til St. Vejle å.

Vejret var godt men fangsterne var små, eneste fisk på land stod Søren Hagemann for med en rigtig flot Havørred på 3,7 kg.  som han fangede på en hjemmebundet lyserød flue.
Søren Har derfor lagt sig i spidsen i klubmesterskabet med årets første tilmeldte fisk.

Læs mere onm turen her:

23-03-2011
Torskepokaltur

Foreningens torskepokaltur skulle have været afholdt dn. 6/3-11 men desværre var der stadig et tykt lag is i onsevig havn, så turen måtte derfor aflyses.

Dette betyder at pokalen for årets torsketur stadig er i spil, så den først fangne torsk på en klubtur vil give fangeren denne pokal.

02-03-2011
Aborrepokaltur udsat.

På grund af is på vandet er aborrepokalturen til St. Vejle å blev udskudt til den 19/3-11.

Samtidig er detaljerne for Torskepokalturen d. 6/3-11 kommet op på siden og kan findes under fisketurerne.

14-02-2011
Sildetur 19/11-2011

Foreningens årlige sildetur på øresund.

Fiskeri efter sild er en sjov og meget givende form for fiskeri og en sildetur er særdeles velegnet til at medbringe børn og familie på pga. det forholdsvis nemme fiskeri.

Denne årlige tur er altid en succes, så tilmeld dig allerede idag.

Læs mere her:

09-02-2011
Vinder af Klubmesterskab

Vinderen af Sportsfiskerforeningen Storstrømmens årlige klubmesterskab blev for året 2010 Daniel Hansen.

Daniel har i løbet af 2010 været med på mange af foreningens ture og har derfor også fået mange fine fangster, f.eks. en aborre på 1,48 kg fra Maribo sø som samtidig også er en klubrekord.

Ved generalforsamlingen fik Daniel overrakt den nye vandrepokal og præmien som var et flot fastspolehjul sponsoreret af grej-butikken.dk

Mange af Daniels flotte fangster kan ses her:

09-02-11
Generalforsamling

Onsdag d. 26/1-2011 blev sportsfiskerforeningen Storstrømmens årlige generalforsamling afholdt.

Det forgangne år blev revideret, pokalerne blev uddelt til de dygtige vindere og til sidst blev der budt på smørrebrød til de fremmødte.

Følgende begivenheder er nævneværdige:

Ejler Hansen blev valgt til ny formand for foreningen.

Svend Erik blev valgt til kasserer.

Søren Hagemann blev valgt til bestyrelses suppleant.

Billeder fra generalforsamlingen kan ses her:

25-01-11
Ny weekendtur til Skjern å

OBS: Denne tur er nu fuldt booket og modtager ikke flere tilmeldinger.
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen giver nu sine medlemmer muligheden for at komme til Skjern å og fiske efter Laks.

 

 

Skjern å sammenslutningen oplyser at der i 2010 blev fanget over 200 laks i september måned og ligeledes blev der i 2010 i Skjern å fanget en laks på 19kg og 121cm. så muligheden for fisk er absolut til stede.

 

 

VIGTIGT: Der er kun 6 pladser på denne tur og BINDENDE tilmelding sendes til turleder Nikolaj Martins på email: nikolaj18@ofir.dk. senest d. 12/2-11

 

 

Ved tilmelding gælder først til mølle princippet, så hvis man vil have muligheden for at fange sit livs fisk, så skal man tilmelde sig allerede idag.

 

 

Læs mere om turen her:

25-12-2010
Indkaldelse til generalforsamling

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen indkalder hermed til ordi-nær generalforsamling onsdag den 26. januar 2011 kl. 19.00 i klubbens lokale på Vordingborg Ungdomsskole Primulavej 5 Vordingborg.

 

Efter generalforsamlingen uddeles foreningens pokaler. Efter po-kaloverrækkelsen er foreningen vært ved et måltid mad. Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig senest 19. januar 2011 til kassereren på telefon 55 37 07 35.

 

Pokaler skal afleveres til Ejler Hansen senest 1. januar 2011

Fangstrapporter for 2010 afleveres senest søndag den 2. januar 2011.

25-12-2010
Ny klubrekord for aborre og revidering af stillingen i klubmesterskabet

Daniel Hansen har i dette efterår fanget en aborre på hele 1,48kg.

Dette skete under en klubtur til maribo sø og den flotte fisk blev fanget på en rød rapala wobler. se mere her:

 

Efter en revidering af stillingen i klubmesterskabet viser det sig at det står lige mellem Christian Holmstrøm og Daniel Hansen der begge har 37 point hver.

Så der er spænding lige til det sidste.

Se hele stillingen for klubmesterskabet her:

25-12-2010
Strømnyt, juleafslutning og nye planlagte ture

Sportsfiskerforeningen er gået på juleferie og vi ses først igen den 12. Januar til den første klubaften i 2011.

 

Den fjerde udgave af vores klubblad "Strømnyt" er udkommet og kan findes her:

 

Der er blevet lagt mange nye billeder ind under menupunktet "galleri" bla. fra flere ture med foreningen tilbage fra 1970-80´erne.

 

Ligeledes er der allerede blevet planlagt fisketure og klubaftener for første halvdel af 2011, find dem under deres respektive menupunkter og kom med og få en god oplevelse. 

 

Glædelig Jul og et godt og fangstrigt nytår.

 

Christian Holmstrøm

18-12-10
60 års jubilæum

Lørdag den 4. Dec. fejrede Sportsfiskerforeningen Storstrømmen sit 60 års jubilæum.

Dette skete ved et åbent hus arrangement i klublokalet hvor der blev serveret morgenbrød m.m.

 

30-10-2010
Geddetur til Maribo

Lørdag d. 30/10 var Sportsfiskerforeningen Storstrømmen på fisketur til maribo.

 

Med på turen var Daniel, Christian, Evan og to gæster. Vejret var tørt og blæsende hele dagen hvilket dog ikke påvirkede fiskeriet.

 

Der blev fanget massere af gedder hele dagen plus en del aborre. Det skal dog nævnes at ingen af gedderne vejede over 2kg.

 

Daniel fangede derimod en Aborre på 1,48kg hvilket sikrer ham en komfortabel førsteplads i aborre kategorien.

09-10-2010
Sildetur

Lørdag d. 9. okt. var foreningen på sildetur med M.s. Hanne-Berit af Rungsted.

Det var en dag med godt vejr og gode fangster til alle.

Vi var i alt 12 personer med på turen hvilket var særdeles positivt.

 

Af nævneværdige fangster kan det nævnes at Daniel fangede flest sild med over 100 stk. og med en samlet vægt på 16kg. Ejler fangede ilblandt alle sildene også en torsk på 1,4kg.

 

Se et videoklip af turen her:

30-09-2010
Torsketur

29. Dec. 2010. vil vi forsøge at lave en fællestur med Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn.

 

Dette er i et forsøg på at komme problemet med for få tilmeldinger til livs.

Dette betyder også at der kun er 6 ledige pladser.

 

Læs mere her:

28-09-2010
Gedder og klubaftener

Elo Mortensen har dn. 25/9 fanget en gedde på 5kg og 92cm.

Dette foregik i Stege havn, hvor der er forlydender om et godt fiskeri efter gedde og aborre.

Denne fine fangst vil helt sikkert skaffe Elo nogle gode point til klubmesterskabet. Se mere her:

Onsdag dn 6/10. indtager foreningen sit nye klublokale og byder velkommen til alle de nye ungdomsskole elever. Læs mere her:

08-09-2010
Strømnyt og klubaften-sæson.

Så er den nyeste udgave af Sportsfiskerforeningen Storstrømmens klubblad "Strømnyt" udkommet og kan findes her:

 

I aften(08-09-2010) starter klubaften-sæsonen under restaurant Snekken og en beskrivelse kan findes her:

06-09-2010
Fladfisketur

Årets fladfisketur blev afholdt lørdag dn. 4/9 på en dag med flot vejr og få fangster.

Læs mere her:

31-08-2010
Referat af natturen til Møn

Referatet af Sportsfiskerforeningen Storstrømmens noget regnfulde og fangstfattige nattur kan findes her:

 

Ligeledes kan billeder fra turen findes her:

30-08-2010
Største havørred i 2010

Her får du en lille fangstrapport fra en tidlig morgentur i morges d. 29.08.2010

Turen gik til Møn Fyr, på samme plads hvor vi natfiskede for 14 dage siden.

Der var fisk på pladsen denne gang. Kl. 05.45 huggede  en fin havørred på 2,685 kg. Og 57 cm

Det var en stærk fyr som tog et par gode udløb, men var kroget fint og måtte give op

og blev taget med hjem.

Mærkede ikke mere liv efter denne og smuttede hjem efter yderligere et par timer.

 

Mvh.

Palle Bach

14-08-2010
Klubmesterskab

I dag begynder Sportsfiskerforeningen Storstrømmens interne klubesterskab.

 

Mesterskabet forløber til og med den 31. DEC. og yderligere information kan findes her:

13-08-2010
Kursus i fluekast

Torsdag dn. 12-08-2010 blev et fluekaste kursus afholdt af Danmarks Sportsfiskerforbund forvandlet til et kursus kun for Sporstfiskerforeningen Storstrømmen da vi var de eneste tilmeldte.

 

Dagen forløb godt og under Nicolais kyndige vejledning, blev vi alle lidt klogere på kunsten af at fiske med flue.

Et sådant kursus burde alle, med interresse i fluefiskeri, deltage i engang i mellem.

02-07-2010
Aflysning

Pga. kun fire tilmeldinger, har det været nødvendigt at aflyse havturen

dn. 24/7 med M.S Discovery fra Klintholm havn.

 

Så sørg for at tilmelde dig de resterende havture, således at vi stadig kan få dem gennemført.

11-06-2010
Opdatering

Nyt nummer af Strømnyt ude nu, læs det her:

 

Nattur på kysten i august netop annonceret, læs mere her:

29-05-2010
Kysttur
Søndag den 29. maj var foreningen på kysttur efter hornfisk og havørreder.
 
Vejret var med de fremmødte og alle mand fik fisk.
 
Læs mere her:
16-05-2010
Lystfiskeriets dag

Søndag den 16.maj afholdte Danmarks Sportsfiskerforbund og mange af landets foreninger lystfiskeriets dag.

I Vordingborg arrangerede Sportsfiskerforeningen Storstrømmen mulighed for fiskeri i masnedsund efter hornfisk.

Læs mere her

 

Og her: http://www.sportsfiskeren.dk/surkoldt-vejr-paa-fiskeriets-dag-ved-masnedoe

08-05-2010
Årets hidtil største gedde.

Christian Holmstrøm har den 8.maj fanget en gedde på 8,5kg. Fisken blev fanget på en grøn bomber wobler under en tur til Maribo Søndersø.

 

Denne fisk er nu førende i "største gedde" konkurrencen.

05-05-2010
Hornfisketur

Onsdag dn. 5. maj mødtes Ejler, Daniel, Christian og Søren ved klubhuset kl 18:00.

Da der ikke kom flere medlemmer besluttede vi at tage blot at tage afsted med samme.

Turen gik til Ore strand, hvor der ikke gik mange øjeblikke før Christian havde fanget den første hornfisk. Vi stoppede kl 21:00 og i løbet af aftenen fagede vi 12-15 stk. med den største til Daniel.

 

Så alt i alt en rigtig god tur. De her aften ture er en rigtig god metode til at få fisket lidt idet at disse ture kun tager et par timer eller tre.

 

Knæk og bræk 

04-05-2010
Ny hjemmeside

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen lancerer nu sin nye hjemmeside v./ webmaster Christian Holmstrøm som overtager tjansen fra Ejler Hansen som hidtil har kørt hjemmesiden med succes.

01-05-2010
Geddepræmiere

Den 1. Maj stoppede fredningen for Gedden og derfor var Sportsfiskerforeningen Storstrømmen taget til Maribo Søndersø for at se om der var nogle gedder der havde overlevet isvinteren.

Læs mere her

29-03-2010
Havørreder fra Møn

Søren Hagemann har den 29/3 på Møn fanget to havørreder på henholdsvis 50cm og 1kg og en på 53cm og 1,35kg.

 

Begge fiskene blev fanget på fluestang og en kobberbassen flue.

27-03-2010
Geddepokaltur, stadig ingen pokaler endnu.

Foreningen var lørdag den 27/3 på geddepokaltur til maglemosen i Mern.

Aborrepokalen var også i spil på denne tur men ved afslutningen havde både Christian Holmstrøm og Daniel Hansen hver fanget en gedde på præcis 4.5kg og en aborre på 0.625kg.

Så pokalerne er stadig ikke blevet fordelt, læs mere her.

20-03-2010
Aborrepokaltur uden pokaler

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen var lørdag den 20. marts på en noget regnfuld aborrepokaltur til st. vejle å.

Der blev fanget flere flotte fisk på turen, bl.a. fangede Daniel en aborre på 1.8kg og Ejler en havørred på 2.6kg.

Desværre var vi ikke i stand til at uddele aborrepokalen, så den er stadig i spil. Læs mere her.

13-03-2010
Havørred på 2.025kg = førende pokalfisk

Havørred på 2,025kg og 61cm fanget på Stevns, på en kobberbassen flue, af

Søren Hagemann

25-02-2010
Torsk på 14,7kg. = førende pokalfisk

Børge Moeslund på Øresund 25. februar 2010. Her fik han mange torsk og den største vejede 14,7 kg.

Fangstrapportering nu gjort obligatorisk

For at forbedre foreningens ansigt udadtil, har bestyrelsen besluttet at gøre indrapporteringen af fangster obligatorisk.

Læs mere her

Skriv en tekst her
 
Klubmesterskab 2015
Fiskeklub, vordingborg, fiske,
Stillingen

 

  Stillingen        
1.     p.
2.   p.
3.     p.

Kom med ned i klublokalet.

Hver onsdag er der klubaften i klubhuset med grejfremstilling, film, røverhistorier og hygge.

 

Læs mere her:

Næste klubaften
Fiskeklub Vordingborg lystfiskeri

Læs mere her:

Kontaktinformation

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen

Primulavej nr. 5

4760 Vordingborg

(Klublokalet findes på øverste etage i vordingborg ungdomsskole)

 

Ejler Hansen tlf. 55 37 07 35
e-mail. ejlerhansen@privat.dk

Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Roy Jørgensen. Tlf.: 40 91 38 33 - sydfuge@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net