Fiskepladser i området
Giv et tip om gode fiskepladser i området til brug for medlemmerne i klubben.
Her kan du beskrive de fiskepladser du har gode erfaringer med, så andre medlemmer også kan få glæde af stedet.
Der er brug for oplysninger som:
· Hvilke fisk og hvornår:
· Hvilke vejrforhold er bedst—eller skal undgås:
· Hvilke fangstredskaber anbefales?
· En fordel med Waders?     JA      NEJ
· Hvor er det?  Evt. et kortudsnit, evt. en adresse  i nærheden til navigatoren
· Hvor kan man parkere
· Særlig vejledning for at komme ned til stedet
· Sidst, men ikke mindst, andre gode tip
 
 
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net